Zpověď


Křest


1. svaté přijímání (Eucharistie)

Biřmování

Svátost manželství 


Návštěva nemocného


Pohřeb