Kontakt

Oficiální název: Římskokatolická farnost Bořitov

Adresa:

Římskokatolická farnost Bořitov

Pod Kostelem 1,
Bořitov 679 21

IČO 65336381

Č. bankovního účtu farnosti pro dárce: 1362166379/0800

Duchovní správce: 

P. Jan Nekuda

tel. 605 728 515

Kontakt:

boritov@dieceze.cz

jan@nekuda.cz