Kontakt

Oficiální název: Římskokatolická farnost Bořitov

Adresa:

Římskokatolická farnost Bořitov

Pod Kostelem 1,
Bořitov 679 21

IČO 65336381

Bankovní účet: 1362166379/0800


Další spravované farnosti:

Římskokatolická farnost Černá Hora

U Staré školy 99

679 21 Černá Hora

IČO: 65336321

Bankovní účet: 1362017349/0800


Římskokatolická farnost Dlouhá Lhota

Dlouhá Lhota 1

679 71  Lysice

IČO: 65336313

Bankovní účet: 1362019379/0800

Duchovní správce: 

P. Jan Nekuda

tel. 605 728 515

Kontakt:

boritov@dieceze.cz

jan@nekuda.cz