Zapisování mších svatých od 9. 4. - úmysly: květen/červen 2023

02.04.2023

Mše svatá je největší dar. Při ní se modlíme k Pánu Bohu, prosíme ho a také mu děkujeme.

Jak se říkává: "Bez Božího požehnání, marné lidské namáhání..."

Mše svatá však není automat.

Často se stává, že někdo nechá sloužit mši svatou za svou rodinu, a tato rodina,

jejíž ostatní členové jdou takřka z povinnosti, nebo že si to někdo přeje,

přijde do kostela pouze na tuto mši svatou.

Mějme na paměti, že Bůh vidí do našeho srdce.

Často je lepší nikoho z rodiny nenutit, aby mohl přijít opravdu jen ten, kdo tuto prosbu či poděkování myslí upřímně.

Nemohu si myslet, že stačí 1x za rok "absolvovat" tuto rodinnou mši svatou, a máme na rok vystaráno s Boží ochranou.

Takto to bohužel nefunguje. Pán Bůh nás má rád, ale chce naši upřímnost. Že v kostele nebudeme hrát divadlo.

Proto prosím dobře uvažte, kdo a proč chcete mši svatou obětovat i se jí zúčastnit.

Úmyslem mše svaté, za který se potom společně modlíme,

může být třeba:

prosba za rodinu, za konkrétní lidi či pomoc,

za obecný úmysl (známý jen vám)

nebo i jako poděkování za obdržené dary, milost nebo slavení výročí.

Tyto úmysly mších svatých můžete nyní zapisovat v sakristii kostela v Bořitově i na Dlouhé Lhotě,

pouze u o. Tomáše, před nebo po mši svaté.

Tentokrát je změna v tom, že se zapisuje vždy jen na 2 měsíce dopředu, tedy aktuálně květen-červen 2023.

Na další měsíce budeme zapisovat vždy asi měsíc dopředu.

Nechat zapsat mši svatou může pouze osobně daný zájemce, případně někdo z rodiny.

Přednost dostanou pravidelní farníci a ti, kdo v tom měsíci slaví významné životní jubileum, výročí svatby, vzpomínku na zemřelé,

nebo ti, kteří mají důležitý důvod.