Svátost pomazání nemocných - památka Panny Marie Lurdské    11. 2.

20.01.2023

Milí farníci,

loni jsme ve farnostech nezvládli umožnit hromadnou svátost nemocných, proto se k tomu vracíme v letošním roce.

Svátost nemocných - pozor! špatně je zaužívaný pojem "poslední pomazání" - tuto svátost tedy nepřijímá jenom člověk, který už umírá, ale má ji přijmout starý nebo nemocný člověk už vícekrát dříve, aby byl na okamžik své smrti (až jednou přijde) připraven... Takže nebojte se ji přijmout už nyní, ani prosím nestrašte druhé špatným pochopením, a pomozte naopak vyracet tyto mýty, že když někdo zavolá kněze kvůli této svátosti, že už je to poslední hodinka (jak se s tím bohužel často setkáváme). Není to svátost poslední, ale nemocných! Jako posila.

Svátost nemocných (hromadně) bude možné přijmout na památku Panny Marie Lurdské v sobotu 11. 2. 2023 v obou farnostech při mši svaté:

Dlouhá Lhota    14:00 hod.

      Bořitov         16:00 hod.

Prosím, pomozte starším a nemocným, pokud je to alespoň trochu možné, je dopravit na tuto mši svatou, aby svátost nemocných mohli přijmout. Kdo by se nemohl dostavit osobně, zavolejte mi prosím nebo napište, a rád mu udělím svátost nemocných individuálně doma.


Co je vlastně svátost pomazání nemocných?

Je to jedna ze sedmi svátostí církve, tedy je velmi mocná, protože v ní působí sám Ježíš. Jako Pán Ježíš vkládal na nemocné ruce, modlil se za ně a uzdravoval je, tak tuto svou moc nabízí nemocným i dnes.

Svátost nemocných je spojena se svátostí smíření, je tedy dobré, aby ten, kdo ji přijme, v blízké době před udělením této svátosti přistoupil také ke svaté zpovědi. Před touto mší svatou bude možnost svaté zpovědi, ale jen omezený čas. Nebojte se třeba i pozvat kněze k vašim nemocným a starším domů i jen kvůli svaté zpovědi.

Při svátosti pomazání nemocných po odpuštění hříchů, získávají nemocní také osobní plnomocné odpustky, což je právě to výjimečné, kvůli čemuž je tak dobré svátost přijmout.

Tuto svátost pomazání nemocných mohou přijmout ti, kdo jsou buďto staršího věku (důchodový věk, nebo třeba i od 55 let, jak se kdo cítí, protože to už člověk bývá různě sužován nemocemi), nebo ti, kdo jsou zvlášť nemocní (závažné onemocnění, před operací, v určitých případech možno i před porodem) - a tady tedy neplatí vyšší věk, může to být i dospělý, mladý nebo dítě.

Svátost pomazání nemocných se může přijmout asi 1x za rok, je dobré ji tedy pravidelně opakovat, v nutných případech se udělí individuálně.

Uděluje ji pouze kněz, právě kvůli odpuštění hříchů a plnomocným odpustkům, během modlitby vkládá ruce na hlavu nemocných a poté je maže posvěceným olejem nemocných (zvaným lat. "infirmorum") křížkem na čele a do dlaní.

Závěr svátosti je umocněn přijetím Eucharistie. Ježíš tak přichází k člověku jako lékař a jako posila do dalších dní.

Nám kněžím i věřícím je známo hodně svědectví o tom, jak tato svátost těm, kdo ji přijali, velmi pomohla a s podivem jim vlila novou sílu do jejich těžkostí a nesení kříže, nezřídka jim i zlepšila zdravotní stav. Důležitá je víra člověka, s jakou tuto svátost přijímá, jak se na ni nachystá, a jestli s úplnou odevzdaností a důvěrou ponechává na Bohu, aby se děla jeho vůle, tak, jak chce On. I když by člověk nepocítil žádnou změnu, má věřit, že se ho dotkla Boží milost, kterou si Pán umí použít vždy podle svého.