Těšíme se na farní pouť do Neratova - již v sobotu!

06.05.2023

Srdečně zveme farníky, případně i jiné zájemce

na společnou autobusovou pouť do Neratova!

V sobotu 27. 5. 2023!

Čeká nás návštěva poutního místa Rokole,

kde se nachází klášter řádových sester

a jedna ze známých Schönstattských kapliček na světě.

Někteří budou moct jít do Neratova

i kousek cesty pěšky pěknou přírodou.

Závěrem a vrcholem pouti bude obnovené poutní místo Neratov,

kde si prohlédneme unikátní kostel s pohnutou historií a se skleněnou střechou.

Cena za autobusovou dopravu je 300,- Kč/os. (rodiny s více dětmi individuálně).

Autobus je již plně obsazen, někteří jedou i auty. Pokud byste se ještě někdo chtěli přidat, tak můžete vlastní dopravou.