Černá Hora - přírůstek do naší farnosti

25.02.2023

Oficiálně od 1. 3. 2023 se rozrůstáme o další farnost - Černá Hora.

Nyní budeme tedy tvořit toto slibné trio: Bořitov - Dlouhá Lhota - Černá Hora.

Vítáme farníky z Černé Hory do našeho společenství a přejeme nám všem otevřenost a ochotu ke spolupráci i k vzájemné podpoře.

Bližší informace jsou ve zpravodaji a v ohláškách.